Navigácia

Harmonogram vyučovania

________________________________________

           Časový harmonogram vyučovania, ak sa vyučovanie končí  4., 5., alebo 6. hodinou

 1.  hodina 7:35 – 7:50 (prestávka 5 minút)
 2.  hodina: 7.55 – 8.45   (prestávka 5 minút)
 3.  hodina: 8.50 – 9.35   (prestávka 20 minút)
 4.  hodina: 9.55 – 10.40 (prestávka 5 minút)
 5.  hodina: 10.45 – 11.30  (prestávka 15 minút / obed*)
 6.  hodina: 11.45 – 12.30  (prestávka 5 minút / obed*)
 7. hodina: 12:35 – 13:20  (koniec vyučovania)


* Obed, ak sa končí vyučovanie

Časový harmonogram vyučovania, ak sa vyučovanie končí 7. hodinou

 1.  hodina 7:35 – 7:50 (prestávka 5 minút)
 2.  hodina: 7.55 – 8.45   (prestávka 5 minút)
 3.  hodina: 8.50 – 9.35   (prestávka 20 minút)
 4.  hodina: 9.55 – 10.40 (prestávka 5 minút)
 5.  hodina: 10.45 – 11.30  (prestávka 15 minút)
 6.  hodina: 11.45 – 12.30  (prestávka na obed 30 minút )
 7.  hodina: 13:00 – 13:45  (prestávka 5 minút)
 8.  hodina: 13:50 – 14:35  (koniec vyučovania)

Kontakt

 • Evanjelická základná škola
  Palisády 57
  811 06 Bratislava
 • 02 52 967 389 (sekretariát školy)
  SMS: 0911 913 667
  zakladna.skola@evlyceum.sk

Právne informácie

Vyučovanie