Navigácia

Informácie a oznamy školskej jedálne EZŠ Palisády 57 Bratislava

 

Aktuálne informácie a oznamy školskej jedálne
EZŠ a EL Palisády 57 Bratislava

 

Vážení rodičia, zamestnanci, platitelia stravného,
 

v mesiaci júl sa bude platcom stravného vracať prípadný preplatok za stravu za školský rok 2017/18. K tomu je potrebné, aby si každý platca stravy nastavil číslo účtu, na ktoré má byť prípadný preplatok vrátený.
V prípade, že má rodič (platiteľ) na škole (školách) viacero stravujúcich sa detí, treba urobiť toto nastavenie pre každé dieťa samostatne. Obdobne tak musia urobiť aj zamestnanci, ktorí sa stravujú na oboch školách.

Návod na nastavenie čísla účtu pre vrátenie preplatkov si môžete stiahnuť vo formáte pdf kliknutím na tento odkaz.

 


Vážení rodičia, milí žiaci a študenti,

 

školská jedáleň na EZŠ Palisády prechádza postupne na elektronický stravovací systém (ESS). Táto zmena znamená pre rodičov, žiakov, študentov a zamestnancov školy predovšetkým uľahčenie a sprehľadnenie celého systému stravovania v škole.

Harmonogram prechodu na ESS
 

- k 1. 3. 2018  - študenti osemročného gymnázia

- k 1. 4. 2018  - žiaci základnej školy

V súvislosti s týmito zmenami sa v deň prechodu mení spôsob a časová hranica na odhlasovanie a prihlasovanie stravy pre daný deň na 07:15 hod., a to výlučne cez mobilnú aplikáciu Edupage alebo webstránku ezs.edupage.sk resp. evlyceum.edupage.sk (funkcia je dostupná v menu Jedálny lístok po prihlásení). Odhlasovanie mailom a telefonicky už nie je možné (okrem mimorianych prípadov).

Pre viac informácií ohľadom elektronickeho stravovacieho systému kliknite na záložku E-Stravovací systém v hornej záložke tejto stránky alebo kliknite na tento odkaz.

 


 

Kontakt

  • Evanjelická základná škola
    Palisády 57
    811 06 Bratislava
  • 02 52 967 389 (sekretariát školy)
    SMS: 0911 913 667
    zakladna.skola@evlyceum.sk

Právne informácie

Vyučovanie