Navigácia

Informácie a oznamy školskej jedálne EZŠ Palisády 57 Bratislava

 

Aktuálne informácie a oznamy školskej jedálne
EZŠ a EL Palisády 57 Bratislava

 

Vážení rodičia, milí žiaci a študenti,

každý záujemca o stravovanie v školskej jedálni (stravník, resp. rodič) v novom šk. roku 2018/19 sa musí  zaevidovať elektronicky, vyplnením prihlášky - krátkeho formulára cez internet. Následne mu budú mailom zaslané ďalšie informácie. Prihlášku je potrebné vyplniť aj u stravníkov, ktorí sa už v minulosti v ŠJ stravovali. V prípade súrodencov je potrebné vyplniť prihlášku za každého z nich.

Upozornenie: V šk. roku 2018/19  sa budú používať nové platobné údaje stravníkov, preto nie je možné k úhrade stravy použiť minuloročné.

 

Prihlášku môžete vyplniť kliknutím na tento odkaz
 

Výdaj stravy v novom šk. roku začína prvým dňom vyučovania, tj. 3. septembra 2018. 

Kontakt

  • Evanjelická základná škola
    Palisády 57
    811 06 Bratislava
  • 02 52 967 389 (sekretariát školy)
    SMS: 0911 913 667
    zakladna.skola@evlyceum.sk

Právne informácie

Vyučovanie