Navigácia

Infoservis

Doplnková stránka Edupage

Milí navštevníci,

vitajte na doplnkovej stránke Evanjelickej základnej školy.

Našou hlavnou webstránkou je adresa www.evlyceum.sk, kde nájdete všetky najaktuálnejšie informácie o Evanjelickej základnej škole a Evanjelickom lýceu. Priamy odkaz na stránku sa nachádza v ľavom paneli Navigácia, odkaz [Web Evlyceum.sk].

 

Mobilná aplikácia aSc Edupage

Od  školského roku 2016/17 môžu cez mobilnú aplikáciu aSc EduPage sledovať rodičia žiakov základnej školy a osemročného študijného programu známky, rozvrh  a ďalšie informácie priamo vo svojom mobile. Alikácia je dostupná pre chytré telefóny (smartfóny) so systémom Android alebo iOS. K jej využívaniu sú potrebné iba prihlasovacie údaje platné pre IŽK, ktoré ste používali doteraz. Pre viac informácií a inštaláciu aplikácie kliknite na adresu: http://mobile.edupage.org/?lng=cz&ctn=cz

 

Aktuálne oznamy

Vitajte na doplnkovej stránke Evanjelickej základnej školy

 
Aktuálne udalosti a informácie


December 2018

Vianočné prázdniny - 24.12.2018 - 7.1.2019

Vyučovanie sa začína 8.1.2019 (utorok)


 November 2018

Konzultačné hodiny (rodičovské združenie)

Kedy: 13. novembra 2018 (utorok) - žiaci EZŠ Palisády a študenti osemročného gymnázia (bližšie informácie poskytnú triedni učitelia)
 


September 2018

Vážení rodičia, milí žiaci a študenti,

každý záujemca o stravovanie v školskej jedálni (stravník, resp. rodič) v novom šk. roku 2018/19 sa musí  zaevidovať elektronicky, vyplnením prihlášky - krátkeho formulára cez internet. Následne mu budú mailom zaslané ďalšie informácie. Prihlášku je potrebné vyplniť aj u stravníkov, ktorí sa už v minulosti v ŠJ stravovali. V prípade súrodencov je potrebné vyplniť prihlášku za každého z nich.

Upozornenie: V šk. roku 2018/19  sa budú používať nové platobné údaje stravníkov, preto nie je možné k úhrade stravy využiť minuloročné.

 

Prihlášku môžete vyplniť kliknutím na tento odkaz

Výdaj stravy v novom šk. roku začína prvým dňom vyučovania, tj. 3. septembra 2018.


 

Vážení návštevníci

 

Táto stránka je doplnkovou stránkou Evanjelickej základnej školy a osemročného gymnázia Evanjelického lýcea v Bratislave, poskytujúcou základné údaje škole.

Pre bližšie informácie o aktuálnom dianí na škole, pripravovaných podujatiach, možnostiach a podmienkach štúdia, prijímacom konaní a pod., navštívte, prosím hlavnú webstránku školy a jej podstránky.

www.evlyceum.sk

 

Kontakt

  • Evanjelická základná škola
    Palisády 57
    811 06 Bratislava
  • 02 52 967 389 (sekretariát školy)
    SMS: 0911 913 667
    zakladna.skola@evlyceum.sk

Právne informácie

Vyučovanie