Navigácia

Zoznam tried

Názov
I. A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Kristína Pekníková
II. A Rozvrh
Triedny učiteľ Bc.Petra Palkovičová
II. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Ridvanová
III. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martin Minárik
IV. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Hedviga Valková
V. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Simona Danišová
VI. A Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Lýdia Joy Leonová

© aScAgenda 2019.0.1147 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.01.2019

Kontakt

  • Evanjelická základná škola
    Palisády 57
    811 06 Bratislava
  • 02 52 967 389 (sekretariát školy)
    SMS: 0911 913 667
    zakladna.skola@evlyceum.sk

Právne informácie

Vyučovanie