Navigácia

Zoznam tried

Názov
I. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Soňa Kotianová
II. A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Kristína Pekníková
III. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Petra Palkovičová
IV. A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Anna Pukajová
V. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anna Holická
VI. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Simona Danišová
VII. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Karolína Konopeusová

© aScAgenda 2020.0.1202 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.02.2020

Kontakt

  • Evanjelická základná škola
    Palisády 57
    811 06 Bratislava
  • 02 52 967 389 (sekretariát školy)
    SMS: 0911 913 667
    zakladna.skola@evlyceum.sk

Právne informácie

Vyučovanie