• ________________________________________

    •            Časový harmonogram vyučovania, ak sa vyučovanie končí  4., 5., alebo 6. hodinou

     1.  hodina 7:35 – 7:50 (prestávka 5 minút)
     2.  hodina: 7.55 – 8.45   (prestávka 5 minút)
     3.  hodina: 8.50 – 9.35   (prestávka 20 minút)
     4.  hodina: 9.55 – 10.40 (prestávka 5 minút)
     5.  hodina: 10.45 – 11.30  (prestávka 15 minút / obed*)
     6.  hodina: 11.45 – 12.30  (prestávka 5 minút / obed*)
     7. hodina: 12:35 – 13:20  (koniec vyučovania)


     * Obed, ak sa končí vyučovanie

     Časový harmonogram vyučovania, ak sa vyučovanie končí 7. hodinou

     1.  hodina 7:35 – 7:50 (prestávka 5 minút)
     2.  hodina: 7.55 – 8.45   (prestávka 5 minút)
     3.  hodina: 8.50 – 9.35   (prestávka 20 minút)
     4.  hodina: 9.55 – 10.40 (prestávka 5 minút)
     5.  hodina: 10.45 – 11.30  (prestávka 15 minút)
     6.  hodina: 11.45 – 12.30  (prestávka na obed 30 minút )
     7.  hodina: 13:00 – 13:45  (prestávka 5 minút)
     8.  hodina: 13:50 – 14:35  (koniec vyučovania)