• Aktuálne informácie a oznamy školskej jedálne
    

   Vážení rodičia,

   radi by sme Vás informovali o novom spôsobe spravovania zostatkového stravného kreditu* , resp. preplatku na konci školského roka.

   Stravný kredit (preplatok) k 1.7.2020 Vám automaticky prevedieme do nového školského roka. Spolu s prevodom kreditu aj zaregistrujeme Vaše dieťa na nasledujúci rok, nebude potrebné znovu vypĺňať prihlášku na stravovanie, nezmenia sa ani platobné údaje. Pokiaľ si na obdobie letných prázdnin nezrušíte trvalý príkaz, došlé platby Vám budú automaticky pripisované do kreditu.

   Veríme, že oceníte v tejto súvislosti viaceré výhody prenosu kreditu, medzi ktoré patrí zníženie finančnej aj administratívnej záťaže, s ktorou je spojený začiatok školského roka. Zároveň tým zabezpečíte bezproblémové stravovanie Vášho dieťaťa od prvého dňa prevádzky školskej jedálne.
   Ak Vám ponuka prenosu kreditu nevyhovuje, môžete bez udania dôvodu požiadať o vrátenie preplatku na účet. Žiadosť o vrátenie preplatku môžete vyplniť cez internet prostredníctvom krátkeho formulára.

   Formulár na vrátenie preplatku za stravu

   Automatický prenos kreditu a registrácia stravníka sa netýka študentov končiacich ročníkov. Tým sa bude nespotrebovaný kredit vracať automaticky na účet uvedený v Edupage, nie je potrebné  oň žiadať.

   Poznámky:
   * Aktuálnu výšku kreditu si môžete overiť na webstránke Edupage pod svojim kontom v časti Školská jedáleň pod jedálnym lístkom. V mobilnej aplikácii táto možnosť nie je dostupná.


   Školská jedáleň EZŠ Palisády 57 Bratislava
   Email: jedalen@evlyceum.sk

   Ďakujeme za spoluprácu.


   Vážení rodičia, milí stravníci,

   počas trvania prerušeného a obnoveného vyučovania na škole z dôvodu epidemiologickej situácie, je každý stravník na toto obdobie automaticky odhlasený zo stravy. Žiaci, ktorí sa zúčastňujú na obnovenom vyučovaní sa na stravu musia prihlásiť prostredníctvom Edupage stránky obvyklým spôsobom.


   Vážení rodičia, milí žiaci, kolegyne, kolegovia,

   každý záujemca o stravovanie v školskej jedálni (ŠJ), (stravník, resp. rodič) v novom šk. roku 2019/20 sa musí  zaevidovať elektronicky, vyplnením prihlášky - krátkeho formulára cez internet. Následne mu budú zvyčajne do 24 hodín mailom zaslané ďalšie informácie. Prihlášku je potrebné vyplniť aj u stravníkov, ktorí sa už v minulosti v ŠJ stravovali. V prípade súrodencov je potrebné vyplniť prihlášku za každého z nich.

   Prihlášku ŽIAKA môžete vyplniť kliknutím na tento odkaz

    

   Prihlášku ZAMESTNANCA môžete vyplniť kliknutím na tento odkaz