Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Ing. Edita Prostredníková PE Rozvrh
Riaditeľka
edita.prostrednikova@evlyceum.sk
 
 
Mgr. Renáta Minarovičová MR Rozvrh
Zástupkyňa
Zástupca v triede: III. A
renata.minarovicova@evlyceum.sk
 
 
Mgr. Eva Adamove AE Rozvrh
Učiteľka
eva.adamove@evlyceum.sk
 
 
Mgr. Simona Danišová DS Rozvrh
Triedna učiteľka: V. A
simona.danisova@evlyceum.sk
 
 
Eva Gogolová GE Vychovávateľka
Zástupca v triede: II. A
Zástupca v triede: II. B
eva.gogolova@evlyceum.sk
 
 
Mgr. Anna Holická HA Rozvrh
Učiteľka
anna.holicka@evlyceum.sk
 
 
Mgr. Judita Horváthová HJ Vychovávateľka
Zástupca v triede: IV. A
judita.horvathova@evlyceum.sk
 
 
Mgr. Danijela Jagošová JD Rozvrh
Učiteľka
danijela.jagosova@evlyceum.sk
 
 
Mgr. Anna Kampová KA Rozvrh
Učiteľka
anna.kampova@evlyceum.sk
 
 
Bc. Rastislav Kevický KR Učiteľ
 
 
Mgr. Karolína Konopeusová KK Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: V. A
Zástupca v triede: VI. A
karolina.konopeusova@evlyceum.sk
 
 
Mgr. Zuzana Krnová KZ Vychovávateľka
Zástupca v triede: I. A
zuzana.krnova@evlyceum.sk
 
 
Mgr. Júlia Lajdová LJ Rozvrh
Učiteľka
 
 
PhDr. Lýdia Joy Leonová LL Rozvrh
Triedna učiteľka: VI. A
lydia.joy.leonova@evlyceum.sk
 
 
Mgr. Martin Minárik MM Učiteľ
martin.minarik@evlyceum.sk
 
 
Mgr. Martin Minárik MM Rozvrh
Triedny učiteľ: III. A
martin.minarik@evlyceum.sk
 
 
Bc. Petra Palkovičová PP Rozvrh
Triedna učiteľka: II. A
petra.palkovicova@evlyceum.sk
 
 
PaedDr. Kristína Pekníková PK Rozvrh
Triedna učiteľka: I. A
kristina.peknikova@evlyceum.sk
 
 
Mgr. Mária Ridvanová RM Rozvrh
Triedna učiteľka: II. B
maria.ridvanova@evlyceum.sk
 
 
Mgr. Janko Svetlík SJ Rozvrh
Učiteľ
janko.svetlik@evlyceum.sk
 
 
Mgr. Eva Šallingová ŠE Rozvrh
Učiteľka
eva.sallingova@evlyceum.sk
 
 
Mgr. Hedviga Valková VH Rozvrh
Triedna učiteľka: IV. A
hedviga.valkova@evlyceum.sk
 
 
Mgr. Kristína Zemková ZK Rozvrh
Učiteľka
kristina.zemkova@evlyceum.sk
 
 
Mgr. Ľuboslava Žitňanová ZL Rozvrh
Učiteľka
luboslava.zitnanova@evlyceum.sk

© aScAgenda 2019.0.1147 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.01.2019

Kontakt

  • Evanjelická základná škola
    Palisády 57
    811 06 Bratislava
  • 02 52 967 389 (sekretariát školy)
    SMS: 0911 913 667
    zakladna.skola@evlyceum.sk

Právne informácie

Vyučovanie