Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Ing. Edita Prostredníková PE Rozvrh
Riaditeľka
edita.prostrednikova@evlyceum.sk
 
 
Mgr. Renáta Minarovičová MR školský špeciálny pedagóg
renata.minarovicova@evlyceum.sk
 
 
Mgr. Renáta Minarovičová MR Rozvrh
Zástupkyňa
Zástupca v triede: IV. A
renata.minarovicova@evlyceum.sk
 
 
Mgr. Eva Adamove AE Rozvrh
Triedna učiteľka: Tercia A
eva.adamove@evlyceum.sk
 
 
Mgr. Simona Danišová DS Rozvrh
Triedna učiteľka: VI. A
simona.danisova@evlyceum.sk
 
 
Eva Gogolová GE Vychovávateľka
Zástupca v triede: II. A
eva.gogolova@evlyceum.sk
 
 
Mgr. Anna Holická HA Rozvrh
Triedna učiteľka: V. A
anna.holicka@evlyceum.sk
 
 
Hana Holická HH Rozvrh
Učiteľka
hana.holicka@evlyceum.sk
 
 
Mgr. Judita Horváthová HJ Vychovávateľka
Zástupca v triede: I. A
judita.horvathova@evlyceum.sk
 
 
Mgr. Danijela Jagošová JD Rozvrh
Triedna učiteľka: Kvarta A
danijela.jagosova@evlyceum.sk
 
 
Mgr. Anna Kampová KA Rozvrh
Triedna učiteľka: Tercia B
anna.kampova@evlyceum.sk
 
 
Bc. Rastislav Kevický KR Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: V. A
rastislav.kevicky@evlyceum.sk
 
 
Mgr. Karolína Konopeusová KK Rozvrh
Triedna učiteľka: VII. A
Zástupca v triede: VI. A
karolina.konopeusova@evlyceum.sk
 
 
Dominika Koščáková* KD Učiteľ
 
 
RNDr. Alena Košiarová KA Rozvrh
Učiteľka
alena.kosiarova@evlyceum.sk
 
 
Mgr. Soňa Kotianová KS Rozvrh
Triedna učiteľka: I. A
sona.kotianova@evlyceum.sk
 
 
Mgr. Zuzana Krnová KZ Vychovávateľka
Zástupca v triede: III. A
zuzana.krnova@evlyceum.sk
 
 
Mgr. Júlia Lajdová LJ Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: Kvarta A
Zástupca v triede: Tercia A
Zástupca v triede: Tercia B
julia.lajdova@evlyceum.sk
 
 
Mgr. Lenka Mikasová ML Rozvrh
Učiteľka
lenka.mikasova@evlyceum.sk
 
 
Mgr. Petra Palkovičová PP Rozvrh
Triedna učiteľka: III. A
petra.palkovicova@evlyceum.sk
 
 
PaedDr. Kristína Pekníková PK Rozvrh
Triedna učiteľka: II. A
kristina.peknikova@evlyceum.sk
 
 
PaedDr. Anna Pukajová PA Rozvrh
Triedna učiteľka: IV. A
anna.pukajova@evlyceum.sk
 
 
Mgr. Janko Svetlík SJ Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: Sekunda A
Zástupca v triede: VII. A
janko.svetlik@evlyceum.sk
 
 
Mgr. Eva Šallingová ŠE Rozvrh
Triedna učiteľka: Sekunda A
eva.sallingova@evlyceum.sk
 
 
Patrícia Sára Šimková* Rozvrh
Učiteľka
patricia.sara.simkova@evlyceum.sk
 
 
Mgr. Ľuboslava Žitňanová ZL Rozvrh
Učiteľka
luboslava.zitnanova@evlyceum.sk
 
 
Mgr. Dušan Pista PD Iný nepedagogický zamestnanec
dusan.pista@evlyceum.sk

© aScAgenda 2020.0.1202 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.02.2020

Kontakt

  • Evanjelická základná škola
    Palisády 57
    811 06 Bratislava
  • 02 52 967 389 (sekretariát školy)
    SMS: 0911 913 667
    zakladna.skola@evlyceum.sk

Právne informácie

Vyučovanie