Navigácia

Momentálne nie je povolené vypĺňať prihlášku. Povolenie udeľuje administrátor tejto www stránky.

Kontakt

  • Evanjelická základná škola
    Palisády 57
    811 06 Bratislava
  • 02 52 967 389 (sekretariát školy)
    SMS: 0911 913 667
    zakladna.skola@evlyceum.sk

Právne informácie

Vyučovanie