Prihláška na štúdium na našej škole

Vážení rodičia,
ďakujeme za Váš záujem o zápis Vášho dieťaťa do 1. ročníka ZŠ v našej škole. Prosíme, vyplňte elektronickú prihlášku. Vytlačenú a podpísanú oboma rodičmi ju spolu s rodným a krstným listom prineste na zápis. Ak ste prihlášku vyplnili správne, dostanete o tom potvrdzovaciu správu na email, ktorý ste uviedli vo formulári. V ňom bude uvedený aj identifikačný kód, ktorý je potrebné zadať pri úprave a tlači prihlášky. Preto si potvrdzujúci mail starostlivo uschovajte.

 V prípade, že nemáte možnosť prihlášku vytlačiť, môžeme ju vytlačiť za Vás v deň Vašej účasti na zápise v škole.

Podrobné informácie o zápise, termínoch, spôsobe a podmienkach získate kliknutím na tento odkaz (otvorí sa v novom okne prehliadača). Sú dôležité, prosím, prečítajte si ich.


Tešíme sa na stretnutie s Vami  v dňoch zápisu. Ich termín bude vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu v krátkom čase upresnený.

Zápis sa na základe nariadenia vlády SR uskutoční bez osobnej účasti dieťaťa.
Ďakujeme za porozumenie.

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:

   


Dôležité kontakty: Tel.: 02 /  52 967 389 (sekretariát školy)  - Dočasne nedostupný
                                   0911 913 667 (mobil)
                           Email: zakladna.skola@evlyceum.sk