Navigácia

Zoznam tried › Trieda VI. A

Zoznamy žiakov: I. AII. AIII. AIV. AV. AVI. AVII. A
Triedny učiteľ: Mgr. Simona Danišová
Zástupca: Mgr. Karolína Konopeusová
Počet žiakov: 18, z toho chlapcov: 12 a dievčat: 6 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Oliver Báhidský
2    Tomáš Čermák
3    Jonáš Das
4    Tamara Furmančoková
5    Maximilian Gabron
7    Oliver Hort
8    Adam Hrotek
10    Timo Kemencei
12    Adam Kováč
13    Mika Ela Kušnyérová
14    Simona Lahvičková
15    Adela Mezeyová
16    Jakub Alex Michna
17    Max Mockovčiak
19    Fedor Pišiak
21    Nela Šuchová
22    Maxim Urban
23    Ivana Haviarová

© aScAgenda 2020.0.1202 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.02.2020

Kontakt

  • Evanjelická základná škola
    Palisády 57
    811 06 Bratislava
  • 02 52 967 389 (sekretariát školy)
    SMS: 0911 913 667
    zakladna.skola@evlyceum.sk

Právne informácie

Vyučovanie