Navigácia

Zoznam tried › Trieda V. A

Zoznamy žiakov: I. AII. AIII. AIV. AV. AVI. AVII. A
Triedny učiteľ: Mgr. Anna Holická
Zástupca: Bc.Rastislav Kevický
Počet žiakov: 32, z toho chlapcov: 12 a dievčat: 20 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Alica Bahnová
2    Ema Budincová
3    Ana De Leon Spišiak
4    Ivan Dinžík
5    Ján Dokupil
6    Daniela Dubanová
7    Ondrej Fabián
8    Ema Gajarská
9    Ján Michal Huba
10    Matej Hukel
11    Pavel Chrobák
12    Sophia Komárová
13    Sophie Kopinec
14    Dominik Kučera
15    Dakota Cora Lachová
16    Daniel Liščinský
17    Juliana Kristína Majlingová
18    Alex Markus
19    Sophie Maturkaničová
20    Tamara Ošková
21    Karin Pagáčová
22    Anna Pázmánová
23    Ester Popiková
24    Yaxin Shan
25    Dalma Elizabeth Shepperd
26    Jonáš Stacho
27    Marek Syč
28    Malka Ester Šebestová
29    Eliška Šimove
30    Pavel Šimove
31    Lívia Šturcová
32    Sofia Zvarová

© aScAgenda 2020.0.1202 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.02.2020

Kontakt

  • Evanjelická základná škola
    Palisády 57
    811 06 Bratislava
  • 02 52 967 389 (sekretariát školy)
    SMS: 0911 913 667
    zakladna.skola@evlyceum.sk

Právne informácie

Vyučovanie