Navigácia

Zoznam tried › Trieda III. A

Zoznamy žiakov: I. AII. AIII. AIV. AV. AVI. AVII. A
Triedny učiteľ: Mgr. Petra Palkovičová
Zástupca: Mgr. Zuzana Krnová
Počet žiakov: 29, z toho chlapcov: 16 a dievčat: 13 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Matej Miloslav Bahna
2    Benjamin Cunha
3    Milica Das
5    Sofia Hledík
6    Leonard Hort
7    Adriana Jalkóczy
8    Simeon Ján Lacho
9    Matej Ivan Michna
10    Shimon Mordehaev
11    Sára Osuská
14    Michal Satúry
15    Margareta Coralie Shepperd
16    Martin Eliáš Šebesta
17    Matej Šimove
18    Matúš Rosina
19    Hana Čermáková
20    Martin Demko
21    Samuel Duban
22    Liliana Andrea Hywel
23    Kristína Kamasová
24    Kristína Kráčalíková
25    Dominik Udvardy
26    Hana Miháliková
27    Leonard Patrik Pafčo
28    Leoni Pagáčová
29    Anastázia Polešenská
30    Matej Rakyta
31    Alex Šandor
32    Petra Krajčiová

© aScAgenda 2020.0.1202 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.02.2020

Kontakt

  • Evanjelická základná škola
    Palisády 57
    811 06 Bratislava
  • 02 52 967 389 (sekretariát školy)
    SMS: 0911 913 667
    zakladna.skola@evlyceum.sk

Právne informácie

Vyučovanie