• ESS - FAQ

    • Otázky k elektronickému systému stravovania
      

      

     1. Základné informácie
     2. Prihlásenie nového stravníka

     3. Trvalé odhlásenie stravníka zo stravy
     4. Prihlásenie sa do stravovacieho systému a jeho používanie na Edupage stránke školy
     5. Používanie stravovacieho systému v mobilnej aplikácii
     6. Ako prebieha výdaj obeda v jedálni
     7. Jedálny lístok
     8. Mesačná suma za stravu a platby
     9. Kredit
     10. Prihlasovanie a odhlasovanie stravy počas neprítomnosti
     11. Čipový prívesok, ISIC preukaz a ich používanie

     12. Dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len "dotácia")

     13. Kontakty

     Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Pozrite si návody na oficiálnej stránke modulu Školská jedáleň kliknutím na tento odkaz, alebo napíšte na: jedalen@evlyceum.sk. Odpoveď bude vložená na túto stránku a aj zaslaná na váš mail.
      


     Základné informácie


     Všetky potrebné údaje k stravovaniu sú prístupné až po prihlásení do Edupage príslušnej školy (IŽK). Noví žiaci a študenti (rodičia) obdržia prihlasovacie údaje na začiatku školského roka.

     Čo je Elektronický stravovací systém (ESS)?

     Je to automatizovaný stravný systém, ktorý eviduje všetky potrebné údáje o stravníkoch jedálne. Ak sa stravník prihlási na stravovanie v školskom roku, v ESS má zriadené konto stravníka, objednávku stravy a vygenerované platobné údaje. V jedálni sa identifikuje sa čipom alebo ISIC preukazom pri okienku výdaja stravy, čím preukazuje svoj nárok na stravu.


     Prihlásenie nového stravníka na stravovanie


     Pre prihlásenie na stravu v novom školskom roku je potrebné vyplniť elektronickú prihlášku, na základe ktorej bude stravník zaevidovaný do systému a na email mu budú odoslané potrebné platobné údaje a ďalšie informácie.

     Stravník  evidovaný v ESS má po prihlásení do Edupage stránky príslušnej školy – www.ezs.edupage.sk, www.evlyceum.edupage.sk v ľavom menu Komunikácia – Platby - kliknutím na ikonu Moje Platby v hornej časti uvedené platobné údaje k strave.

     Noví žiaci a študenti dostanú na začiatku roka prihlasovacie údaje na stránky Edupage školy, čipové prívesky, ktorými sa budú pri výdaji obeda preukazovať.


     Trvalé odhlásenie stravníka zo stravy


     V prípade trvalého odhlásenia zo stravy (napr. z dôvodu prerušenia, ukončenia štúdia, nezáujmu o stravovanie), je potrebné napísať email na jedalen@evlyceum.sk a počkať na spätné potvrdenie odhlásenia zo stravy, resp. požiadať o trvalé odhlásenie správcu IKT školy. V prípade, že sa stravník napriek ukončeniu stravovania trvalo neodhlási, je evidovaný ako straník so všetkými záväzkami.

     Prípadný preplatok za stravu sa stravníkovi vráti na účet po skončení školského roka.


     Prihlásenie na stránku stravovacieho systému a jeho používanie

     Plnohodnotné využívanie stravovacieho systému je možné až po vyplnení elektronickej prihlášky a registrácii stravníka v systéme, o čom je stravník (resp. rodič) informovaný emailom.

     Na stránku ESS sa stravník (resp. rodič) prihlasuje rovnakými údajmi ako do internetovej žiackej knižky (IŽK). Noví žiaci a študenti (rodičia) obdržia prihlasovacie údaje na začiatku školského roka.

     Žiaci základnej školy sa prihlasujú cez webstránku: www.ezs.edupage.sk
     Študenti osemročného gymnázia cez webstránku www.evlyceum.sk

     Po prihlásení má stravník (rodič) možnosť všetko potrebné ohľadom stravy vidieť a ovládať v dvoch nasledujúcich moduloch (podstránkach):

     I. Komunikácia Platby

     II. Komunikácia Školská jedáleň
      

     Modul Komunikácia Platby

     Obsahuje platobné údaje k strave (číslo účtu, variabilný symbol...), sumárny prehľad poplatkov na celý šk. rok, aktuálnu sumu na úhradu pre najbližší mesiac a prehľad uskutočnených platieb. Všetky tieto informácie umožňuje systém aj vytlačiť kliknutím na ikonku tlače. Odporúča sa platba trvalým príkazom so splatnosťou 20. v mesiaci na obdobie 20. august  až 30. máj príslušného šk. roka. Výšku zostávajúceho kreditu s dátumom expirácie si môžete overiť na stránke s jedálnym lístkom (dole). Cenu za stravu nájdete na tejto stránke v časti Platby.


     Modul Komunikácia Školská jedáleň

     Zobrazuje podrobný jedálny lístok na týždeň. Ďalej údaj o vydaní / neprevzatí stravy a možnosť odhlásenia alebo prihlásenia odhlásenej stravy na konkrétny dátum.

     V spodnej časti jedálneho lístka, pod údajmi o alergénoch, je uvedená informácia o aktuálnej výške kreditu a dátumom, dokedy bez odhlásenia stravy vystačí.     Používanie stravovacieho systému v mobilnej aplikácii

     Mobilná aplikácia Edupage (dostupná pre Android aj iOS) poskytuje v záložkách Platby a Jedálny lístok oproti webovej stránke obmedzené, avšak dôležité funkcie:
     - možnosť vidieť kompletné platobné údaje pre zadávanie platieb, históriu doterajších platieb 
     - možnosť prezerať jedálny lístok
     - možnosť prihlásiť / odhlásiť stravu na najbližšie dni
     Výhodou je flexibilita a možnosť rýchleho odhlásenia stravy v prípade náhlej udalosti alebo nedostupného počítača s internetom.
     Poznámka: Na používanie aplikácie musíte poznať svoje prihlasovacie údaje do Edupage (IŽK). Návod na inštaláciu a nastavenie aplikácie v mobile si môžete stiahnúť kliknutím na tento odkaz.


     Ako prebieha výdaj obeda v jedálni

     Obedy sa v školskej jedálni vydávajú nasledovne:

     ŠJ Palisády v čase: 11.45 - 13:45
     ŠJ Vranovská v čase: 12:15 - 14:15

     Do jedálne si stravník vezme so sebou čipový prívesok (ISIC preukaz).

     Pred prevzatím obeda ho priloží k príslušnej čítačke pri okienku. Načítanie čipu oznámi čítačka krátkym pípnutím, po ktorom sa na displeji zobrazí informácia o objednanej strave stravníka. Ak je všetko v poriadku, stravník si vezme svoj obed.


     Je dôležité vedieť: Identifikácia čipom (tzv. pípnutie) slúži iba ako informácia pre kuchárku o objednanom obede a zároveň informácia rodičovi o tom, či dieťa bolo na obede. Použitie / nepoužitie čipu nemá vplyv na platbu za stravu v systéme. Platba za stravu (kredit) sa stravníkovi odráta aj v prípade, keď na obed nebol (alebo sa nepípol), pokiaľ nie je na daný deň riadne odhlásený. V takom prípade sa po prihlásení stravníka (rodiča) do Edupage stránky školy zobrazí v Jedálnom lístku informácia "Jedlo nebolo prevzaté".


     Jedálny lístok

     Jedálny lístok je dostupný verejne, aj bez prihlásenia, na webstránke školy. K dispozícii je denne jedno štandartné menu a  jedno bezlepkové/bezlaktózové menu (BL menu treba vopred uviesť v prihláške na stravovanie, resp. zmenu počas šk. roka nahlásiť).

     Po prihlásení do Edupage však môže stravník (rodič) vidieť v jedálnom lístku aj informáciu o prevzatí /neprevzatí jedla, v spodnej časti stránky aktuálnu výšku kreditu a má aj možnosť  odhlásiť / prihlásiť stravu na naslednujúce dni.

     V mobilnej aplikácii poskytuje Jedálny lístok len niektoré dôležité funkcie: zobrazenie jedálneho lístka a možnosť odhlásiť / prihlásiť stravu.

     Poznámka: Na používanie aplikácie musíte poznať svoje prihlasovacie údaje do Edupage (IŽK). Návod na inštaláciu a nastavenie aplikácie v mobile si môžete stiahnúť kliknutím na tento odkaz.


     Mesačná suma za stravu a platby

      
     Cena stravy a platba

     Platí od 1.9.2019 a opiera sa Zákon na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len "dotácia").

     Cena za stravu je závislá na stupni štúdia stravníka a typu stravy. Cena stravného za mesiac sa vypočítava násobením za priemerných 18 stravných dní v mesiacoch október - jún a 20 stravných dní v mesiaci september.

     Štandardná strava

     1, stupeň ZŠ - 0.71 €* / obed (+ 1.20 €** dotácia na stravu, ktorú v prípade oprávneného čerpania poskytuje štát)
     2. stupeň ZŠ - 0.80 €* / obed (+ 1.20 €** dotácia na stravu, ktorú v prípade oprávneného čerpania poskytuje štát)

     Bezlepková a bezlaktózová strava

     1, stupeň ZŠ - (zatiaľ nestanovené) €* / obed (+ 1.20 €** dotácia na stravu, ktorú v prípade oprávneného čerpania poskytuje štát)
     2. stupeň ZŠ - (zatiaľ nestanovené) €* / obed (+ 1.20 €** dotácia na stravu, ktorú v prípade oprávneného čerpania poskytuje štát)

     * sumu hradí stravník (platiteľ).
     ** v prípade neoprávnenej dotácie hradí stravník (platiteľ).

     Upozornenie: Prvá platba zahŕňa okrem stravného aj vratnú platbu v sume 24 € pre prípad vzniku tzv. neoprávnenej dotácie, suvisiacej s poskytovaním Dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len "dotácia"), platnej od 1.9. 2019. Táto platba je súčasťou stravného kreditu. Jej nevyčerpaná časť bude vrátená v preplatku na konci šk. roka v júli. 

      

     Kde sú uvedené informácie o platobných údajoch stravníka?

      

     Po prihlásení do Edupage stránky príslušnej školy – www.ezs.edupage.sk, www.evlyceum.edupage.sk v ľavom menu Komunikácia – Platby - kliknutím na ikonu v Moje Platby v hornej časti stránky, sú uvedené potrebné platobné údaje k strave. Veľmi dôležitý údaj platby je variabilný symbol, ktorý je hlavným identifikátorom prijímateľa platby v systéme. Žiaci a študenti majú rozdielne čísla účtov, na čo treba dbať najmä pri platbách za súrodencov v rôznych ročníkoch.

     Platbu je potrebné doplniť o správu pre prijímateľa s nasledujúcimi údajmi: Meno a priezvisko stravníka, ročník, škola.

     Príklady správy pre prijímateľa:
     Magda Nováková, I. A, EZŠ Paisády     Ako treba platbu uhradiť?

     Platbu za stravu je potrebne vykonať výhradne bankovým prevodom (internet banking, návšteva pobočky), nie poštovou poukážkou, so splatnosťou najneskôr do 25. v mesiaci, resp. podľa dátumu uvedeného v úvodnej mailovej správe o platobných úúdajoch registrovaného stravníka. Výška mesačnej platby je závislá od ročníka, ktorý stravník navštevuje a je uvedená na Edupage stránke v menu Komunikácia – Platby - kliknutím na ikonu v Moje Platby v hornej časti stránky.

     Platbu bola včas uhradená, ale v systéme sa nezobrazuje?

     V prípade, že sa platba v systéme nezobrazuje v prvý deň nového mesiaca,, kontaktujte, prosím, jedáleň dodávateľa, najlepšie telefonicky 0914 109 109, resp.  emailom: jedalensvr@gmail.com

      Ako postupovať ak platba nebola /nebude uhradená v termíne?

     Ak z nejakého mimoriadneho dôvodu neuhradíte platbu v termíne splatnosti, 25. v mesiaci, je potrebné čo najskôr zavolať do jedálne dodávateľa: 0914 109 109, resp. napísať email jedalensvr@gmail.com a do prílohy vložiť doklad o úhrade.  V prípade, že z tohto dôvodu už klesol kredit pod hranicu minima, systém stravníka automaticky zo stravy odhlási.


     Kredit

     Čo je to kredit v ESS?

     Peniaze zapatené za stravu sa stravníkovi zobrazujú vo forme tzv. kreditu a jeho výška je zhodná so zaplatenou a spotrebovanou finančnou čiastkou. Stravník kredit postupne čerpá – jeho výška stúpa a klesá podľa toho, ako sa využíva. Napr. v prípade choroby a následného odhlásenia zo stravy kredit neklesá, presúva do ďalšieho dňa. Pri neodhlásenej strave klesá každý deň o hodnotu ceny jedného obeda. Výšku aktuálneho kreditu sa zobrazuje po prihlásení do IŽK pod jedálnym lístkom. Minimálna výška zostatkového stravného kreditu je 6 €.
      

     Čo sa stane s nevyčerpaným kreditom?

     Nevyčerpaný kredit sa vracia vo forme preplatku po konci školského roka na účet, ktorý bol uvedený v prihláške na stravu. Účet na vrátenie preplatku možno v priebehu šk. roka zmeniť.


     Prihlasovanie a odhlasovanie stravy počas neprítomnosti

      

     Prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy je možné iba elektronicky, po prihlásení na Edupage stránky príslušnej školy (www.ezs.edupage.sk)  cez ľavé menu Komunikácia - Jedálny lístok. Alebo cez dlaždicu Školská jedáleň priamo na stránke. Pohodlnejší a rýchly prístup k odhláseniu / prihláseniu stravy má stravník (aj rodič) cez mobilnú aplikáciu Edupage v ponuke Jedálny lístok.

     Zo stravy sa možno odhlásiť, (napr. pre chorobu, návštevu lekára a pod.), resp. znovu prihlásiť elektronicky, vopred  na ľubovoľný počet dní. Pre aktuálny deň sa možno odhlásiť / prihlásiť najneskôr ráno do 7:15 hod.


     Definitívne odhlásenie zo stravy do konca školského roka  treba nahlásiť osobne alebo mailom na jedalen@evlyceum.sk.


     Kedy sa musí stravník odhlásiť sám a kedy to urobí škola?

     Cez víkendy, št. sviatky, riadne a mimoriadne prázdniny je stravník odhlásený automaticky.
     Z dôvodov akými sú napríklad: neprítomnosť pre chorobu, návšteva lekára, exkurzia, výlet, školská aktivita, športové súťaže, riaditeľské voľno a pod., sa stravník musí odhlásiť sám.

      

     Čo ak sa stravník zo stravy neodhlási?

     V takom prípade sa kredit za stravu odpočíta. V systéme bude v Jedálnom lístku po prihlásení uvedená poznámka: Jedlo nebolo prevzaté. Takto odpočítaný kredit (peniaze) sa nevracia.


     Čipový prívesok, ISIC preukaz a ich používanie v ESS


     Každý stravník musí vlastniť čipový prívesok alebo registrovaný ISIC preukaz, ktorými preukazuje v jedálni nárok na stravu. Stravník, ktorý takýto prívesok (kartu) nevlastní a chce sa stravovať, musí požiadať o vydanie niektorého z nich.
     Poplatok za čipový prívesok je 1 €, je neprenosný a nevracia sa ani po skončení štúdia.


     K čomu čipový prívesok, resp. ISIC preukaz slúži?

     Stravník nimi preukazuje nárok na stravu. Po priložení k čítačke pri okienku  výdaja obeda (tzv. pípnutie sa),  sa zobrazí meno stravníka a informácia, či má stravu na daný deň objednanú. Zároveň sa na stránke jedálneho lístka zobrazí po prihlásení do IŽK informácia, že stravníkovi bol obed vydaný.

     Kto vydáva čipový prívesok (ISIC preukaz)

     Čipový prívesok rozdá novým žiakom triedny učiteľ na začiatku šk. roka za poplatok 1€. Je neprenosný a nevracia sa ani po skončení štúdia.

     O ISIC kartu je potrebné požiadať na sekretariáte školy na EL Vranovská 2, najlepšie ešte v priebehu augusta. Poplatok za registráciu, aktiváciu a vydanie karty je 20 €. Do vydania ISIC-u (cca. 1 týždeň) bude stravníkovi vydaný dočasný čipový prívesok, ktorý potom vráti.

     Strata a nájdenie  čipu (ISIC-u)

     Stratu prívesku alebo karty treba čo najskôr ohlásiť na mail jedalen@evlyceum.sk ale aj osobne triednemu učiteľovi, resp. na sekretariáte školy. Zabráni sa tak zneužitiu, za ktoré škola neručí. Následne bude stravníkovi v najkratšom možnom čase vydaný nový čipový prívesok (za poplatok). O nový ISIC je potrebné požiadať na sekretariáte školy EL Vranovská.

     Nájdený prívesok, ISIC kartu, odovzdajte, prosím, čo najskôr na sekretariáte školy alebo ktorémukoľvek učiteľovi. Úmyselné zneužitie týchto identifikátorov sa postihuje v zmysle školského poriadku.

      

     Dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len "dotácia")


     Bližšie informácie a Podmienky čerpania dotácie na stravu si môžete stiahnuť v pdf formáte kliknuím na tento odkaz. Cenník za stravu je uvedený pod odkazom Mesačná suma za stravu a platby na tejto stránke.


     Kontakty


     V prípade problémov, nejasností, podnetov a otázok súvisiacich so stravovaním sa môžete obrátiť na nasledujúce kontakty:
      

     Email na správcu systému ESS na oboch školách: jedalen@evlyceum.sk  (vybavuje Dušan Pista)

     • Riešenie trvalého, resp. dlhodobého prihlasovania a odhlasovania sa zo stravy
     • Problémy súvisiace s kreditom (platbami) a ich nesprávnym zobrazovaním v systéme
     • Strata, nájdenie, zneužitie, nefunkčnosť čipového prívesku, resp. ISIC karty
     • Technické problémy (nefunkčnosť systému, nezobrazovanie jedálneho lístka, inštalácia mobilnej aplikácie, strata prihlasovacích údajov ...).
     • Návrhy, podnety, informácie k ESS a pod.

      

     Email do jedálne dodávateľa stravy: jedalensvr@gmail.com (vybavuje pani Kobeščáková)    

     • Problémy s úhradou (neskoré úhrady, nesprávne úhrady, neevidovanie včas uhradenej platby v systéme ani v posledný deň v mesiaci, neevidovanie nepravidelnej platby ani dlhšiu dobu po zaslaní dokladu o zaplatení)
     • Oznámenie omeškajúcej platbe, resp. neskorej úhrady (v mimoriadnych prípadoch)
     • Pripomienky, pochvaly k jedálnemu lístku
     • Informácie k preplatkom (aktuálne až koncom mesiaca jún)
     • Iné záležitosti týkajúce sa predovšetkým dodávateľa stravy, , nie však prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy.

      

      

     Telefón do jedálne dodávateľa stravy: 0914 109 109 (vybavuje pani Kobeščáková)

     • Iné neodkladné záležitosti, ktoré je podľa uváženia potrebné riešiť telefonicky, nie však prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy.

      

      

     Dodávateľom stravy do oboch školských jedální je spoločnosť Global Gastro s. r. o. prevádzka SŠSvR Gercenova 10

      

     Našli ste v texte chybu? Napíšte nám, prosím, na: jedalen@evlyceum.sk. Ďakujeme.