Navigácia

Informácie a oznamy školskej jedálne EZŠ Palisády 57 Bratislava


Vážení rodičia, milí žiaci a študenti,

v prípade problémov, podnetov a otázok súvisiacich so stravovaním sa môžete obrátiť na nasledujúce kontakty:


 

Email na správcu systému ESS na oboch školách: jedalen@evlyceum.sk  (vybavuje Dušan Pista)

 • Riešenie trvalého, resp. dlhodobého prihlasovania a odhlasovania sa zo stravy
 • Problémy súvisiace s kreditom (platbami) a ich nesprávnym zobrazovaním v systéme
 • Strata, nájdenie, zneužitie, nefunkčnosť čipového prívesku, resp. ISIC karty
 • Technické problémy (nefunkčnosť systému, nezobrazovanie jedálneho lístka, inštalácia mobilnej aplikácie, strata prihlasovacích údajov ...).
 • Návrhy, podnety, informácie k ESS a pod.

 

Email do jedálne dodávateľa stravy: jedalensvr@gmail.com (vybavuje pani Kobeščáková)    

 • Problémy s úhradou (neskoré úhrady, nesprávne úhrady, neevidovanie včas uhradenej platby v systéme ani v posledný deň v mesiaci, neevidovanie nepravidelnej platby ani dlhšiu dobu po zaslaní dokladu o zaplatení)
 • Oznámenie o meškajúcej platbe, resp. neskorej úhrady (v mimoriadnych prípadoch)
 • Pripomienky, pochvaly k jedálnemu lístku
 • Informácie k preplatkom (aktuálne až koncom mesiaca jún)
 • Iné záležitosti týkajúce sa predovšetkým dodávateľa stravy, , nie však prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy (okrem mimoriadnych prípadov do 7:15 hod.)

 

 

Telefón do jedálne dodávateľa stravy: 0914 109 109 (vybavuje pani Kobeščáková)

 • Iné neodkladné záležitosti, ktoré je podľa uváženia potrebné riešiť telefonicky, nie však prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy (okrem mimoriadnych prípadov do 7:15 hod.)

 

Dodávateľom stravy do oboch školských jedální je spoločnosť Global Gastro s. r. o. prevádzka SŠSvR Gercenova 10 Bratislava

 

Našli ste v texte chybu? Napíšte nám, prosím, na: jedalen@evlyceum.sk. Ďakujeme.

 

Kontakt

 • Evanjelická základná škola
  Palisády 57
  811 06 Bratislava
 • 02 52 967 389 (sekretariát školy)
  SMS: 0911 913 667
  zakladna.skola@evlyceum.sk

Právne informácie

Vyučovanie