Navigácia

Informácie a oznamy školskej jedálne EZŠ Palisády 57 Bratislava

 

Aktuálne informácie a oznamy školskej jedálne
EZŠ a EL Palisády 57 Bratislava

 

Vážení rodičia, milí žiaci, kolegyne, kolegovia,

každý záujemca o stravovanie v školskej jedálni (ŠJ), (stravník, resp. rodič) v novom šk. roku 2019/20 sa musí  zaevidovať elektronicky, vyplnením prihlášky - krátkeho formulára cez internet. Následne mu budú zvyčajne do 24 hodín mailom zaslané ďalšie informácie. Prihlášku je potrebné vyplniť aj u stravníkov, ktorí sa už v minulosti v ŠJ stravovali. V prípade súrodencov je potrebné vyplniť prihlášku za každého z nich.

Prihlášku ŽIAKA môžete vyplniť kliknutím na tento odkaz

 

Prihlášku ZAMESTNANCA môžete vyplniť kliknutím na tento odkaz
 


Vážení rodičia, milí žiaci, kolegyne, kolegovia,

radi by sme Vás upozornili, že úhradu stravy za mesiac september (splatnosť 30. august 2019) je potrebné vykonať najneskôr do 6.9.2019. Platby po tomto termíne nemusia byť včas pripísané do kreditu, čo môže mať za následok prerušenie objednávok obeda pre Vaše dieťa až do zaplatenia a pripísania platby do systému. Doposiaľ odstravovaný kredit bude z prvej platby odrátaný automaticky.


Vážení rodičia, milí žiaci,

v súvislosti s tzv. "obedmi zadarmo" môže nastať situácia, kedy rodič musí okrem samotného obeda uhradiť aj neoprávnenú dotáciu vo výške 1.20 €. Tým sa cena za obed značne navýši. Upozorňujeme Vás preto na mimoriadnu dôležitosť včasného odhlasovania detí zo stravy, resp. prevzatia obeda (alebo aspoň pípnutia sa v jedálni), pokiaľ dieťa v škole je a nemá odhlásený obed.
 

Kliknite na tento odkaz a stiahnite si štyri jednoduché tipy k tomu, ako sa vyhnúť zbytočnému plateniu vysokej ceny za obed.
(Dokument je vo formáte pdf).


 

 Informácia pre rodičov žiakov EZŠ o uplatňovaní Zákona o dotácii na podporu výchovy k stravovacím návykom


Na základe zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách (ďalej len "zákon o dotácii") od 1.9.2019, mení sa výška stravného pre žiakov ZŠ v šk. roku 2019/20. Bližšie informácie sú zverejnené v záložke v hornej časti tejto webstránky ESS - FAQ, bod 8. Kliknite na tento text pre prechod na podstránku.

Bližšie informácie a Podmienky čerpania dotácie na stravu si môžete stiahnuť v pdf formáte kliknuím na tento odkaz.

  

Kontakt

  • Evanjelická základná škola
    Palisády 57
    811 06 Bratislava
  • 02 52 967 389 (sekretariát školy)
    SMS: 0911 913 667
    zakladna.skola@evlyceum.sk

Právne informácie

Vyučovanie