• Aktuálne informácie a oznamy školskej jedálne
    

   Vážení rodičia, milé kolegyne, kolegovia, stravníci školskej jedálne,

   vzhľadom k súčasnej situácii vedúca školskej jedálne nemá momentálne prístup k výpisom účtov s platbami za stravu. Z toho dôvodu budeme platby do systému vkladať až okolo 15. apríla 2020. Preto sa Vám v platbách v mobilnej a na webstránke Edupage bude zobrazovať oznam o neuhradenej platbe / platbách. Považujte ho, prosím, za bezpredmetný.

   Situácia sa bude systematicky riešiť v čase, keď budeme poznať približný dátum návratu do školy a tomu sa prispôsobia aj nasledujúce platby za stravu a ďalšie podmienky.
   O všetkom Vás budeme včas informovať prostredníctvom emailových správ a oznamov na stránkach Edupage.

   Ďakujeme za porozumenie.


   Vážení rodičia, milí stravníci,

   počas trvania prerušeného vyučovania na škole z dôvodu epidemiologickej situácie, je každý stravník na toto obdobie automaticky odhlasený zo stravy.


   Vážení rodičia, milí žiaci, kolegyne, kolegovia,

   každý záujemca o stravovanie v školskej jedálni (ŠJ), (stravník, resp. rodič) v novom šk. roku 2019/20 sa musí  zaevidovať elektronicky, vyplnením prihlášky - krátkeho formulára cez internet. Následne mu budú zvyčajne do 24 hodín mailom zaslané ďalšie informácie. Prihlášku je potrebné vyplniť aj u stravníkov, ktorí sa už v minulosti v ŠJ stravovali. V prípade súrodencov je potrebné vyplniť prihlášku za každého z nich.

   Prihlášku ŽIAKA môžete vyplniť kliknutím na tento odkaz

    

   Prihlášku ZAMESTNANCA môžete vyplniť kliknutím na tento odkaz