• Vážení rodičia a priatelia školy,

   • pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na našich dvoch školách darovaním 2% z dane.

    Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj Nadácia Mateja Bela a podporiť tak prácu a vzdelávanie na Evanjelickej základnej školy a Evanjelickom lýceu.

    Všetky potrebné informácie, dokumenty k stiahnutiu a návod zverejňujeme na našej hlavnej webovej stránke

    http://www.evlyceum.sk/dve-percenta/

     

    Ďakujeme.