Navigácia

Zoznamy žiakov

Názov
  1. ročník   I. A
  2. ročník   II. A
  3. ročník   III. A
  4. ročník   IV. A
  5. ročník   V. A
  6. ročník   VI. A
  7. ročník   VII. A
  Zoznam všetkých žiakov

© aScAgenda 2020.0.1202 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.02.2020

Kontakt

  • Evanjelická základná škola
    Palisády 57
    811 06 Bratislava
  • 02 52 967 389 (sekretariát školy)
    SMS: 0911 913 667
    zakladna.skola@evlyceum.sk

Právne informácie

Vyučovanie